กรรมฐานปฎิบัติ‬ คน 4กลุ่ม

‪กรรมฐานปฎิบัติ‬ คน 4กลุ่ม
ฟัง รับ (ฟังบรรยายธรรม)กลุ่มที่ 1 คือผู้ที่เคร่งครัดในการปฎิบัติ
อาจเป็นผู้ที่มีทุนเดิมแล้วนำมาปฎิบัติ ต่อ
เพื่อสั่งสมบารมี หรืออาจจะเรียกว่าไปสู่นิพพาน
สั่งสมบุญ (ใส่บาตรเช้า)


กลุ่มที่ 2 กลุ่มคนที่มาเริ่มปฎิบัติมีใจใผ่ในธรรม
รักษาศีล พยายามอยู่ในกฎระเบียบ
แต่ก็มีการตัดกิเลสไม่ได้เท่ากลุ่ม1อาจจะมีทั้ง กิเลส
รู้จักตน (จัดข้าวเฉพาะฉัน)


กลุ่มที่ 3 คือผู้ที่ มีโลกส่วนตัว หรือมีหน้าที่อัน
ได้รับหมอบหมาย พยายามอยู่ในที่ของตน
ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านแค่ชาวบ้าน อย่าล้ำเสันกันก็พอ
และทำหน้าที่ตนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
เดินจงกลม (ชม ธรรม มะ ชาติ)


กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ คอยกะแนะ กะแหนง คนอื่น
ชอบจับผิดผู้อื่น ชุบชิบนินทา ยุ่งเรื่องชาวบ้าน
รู้จักเรื่องคนอื่นมากกว่าตัวเอง คิดว่าตนเองสำคัญ
จะทำตัวอย่างไหร่ก็ได้ ซึ่งกลุ่มนี้เป็นที่น่ารัก(ษา)
เพื่อให้ บรรยากาศน่าอยู่ขึ้น  และกลุ่มนี้
ก็เป็นกลุ่มที่มีค่อนข้างมากในสังคมปัจจุบัน

ทางสายกลาง
ในชีวิตคนเราจะต้องเจอคนอีกหลายแบบ
เราควรจะเข้าใจว่าคนเรานั้นต่างกัน
ไม่ต้องคาดหวังในสิ่งใดมากเกินไป
ทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิม เพราะโลกหมุนทุกวัน
(สัจธรรม) ทำวันนี้ให้เต็มที่ ไม่ได้ดั่งใจก็ปล่อยวาง
เดียวก็ตายจากโลกแล้ว

      บทความนี้ผมเขียนตอนที่อยู่ที่  วัดมกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่)
มาให้อ่านและพิจารณาว่าตอนนี้  ยังใช้ชีวิตอยู่

ให้พยายามลองคิดดูดีๆ นะครับ ว่าคุณอยู่กลุ่มไหน 
จะทำอะไร เพื่อผู้อื่นบ้าง
ปล่อยวาง (หลับสบาย)

เอวัง

บทความนี้ แชร์หรือดัดแปลงได้ 
 แต่ต้องใช้สัญญาลิขสิทธิ์เดียวกับต้นฉบับเท่านั้น


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เมื่อการทำงานประจำกำลังสูญพันธุ์

น้ำตาซึมเลยครับ เพราะรู้ว่า.....

Package / อุปกรณ์ / ตัวอย่างผลงาน